UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport Projekty zrealizowane

Projekt Europejski Projekty zrealizowane
Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin
Całkowita wartość projektu: 38 427 853,65 PLN
Wartość dofinansowania: 15 227 939,16 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie: Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Schemat:
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 - 31.07.2013
Strona internetowa: http://www.pois.gov.pl/Ponadto z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pozyskano 806 799,32 PLN.

Klasztor powizytkowski zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, w obszarze zabytkowego zespołu architektoniczno-urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską. Ochrona  konserwatorska dotyczy zarówno samego kompleksu poklasztornego, jak i historycznej części miasta, w której jest położony.

W pełni funkcjonujące Centrum Kultury w Lublinie (po renowacji).Budynek poklasztorny pochodzący z początku XVIII wieku, który utracił pierwotne funkcje jeszcze w XIX wieku był wielokrotnie przekształcany, a od 2003 roku jego znaczna część nie nadawała się do użytkowania ze względu na nadmierną eksploatację. Powierzchnia użytkowa kompleksu poklasztornego wynosi 5674 m2, z czego jedynie 3331 m2 było użytkowane przed realizacja projektu.Budynek klasztoru powizytkowskiego przed renowacją - siedziba Centrum Kultury w Lublinie
fot. UM LublinCele projektu

Główną ideą projektu jest renowacja zabytkowego budynku dawnego klasztoru powizytkowskiego wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapliczką.
Zakres prac renowacyjnych objętych projektem wynikał bezpośrednio z wytycznych konserwatorskich i polegał min. na:
- przywróceniu historycznych walorów przestrzennych obiektu,
- zapewnieniu trwałości technicznej struktury obiektu,
- wyposażeniu go w instalacje i urządzenia wynikające z jego pełnej adaptacji dla potrzeb instytucji kulturalnych, które, w efekcie realizacji Projektu, będą jego użytkownikami.

Wykonano prace budowlane dotyczące min.: wzmocnienia fundamentów i struktury budynku, odtworzenia tradycyjnego układu komunikacyjnego wokół wirydarzy i układu przestrzennego wnętrz, likwidacji podziałów wtórnych i odtworzenia dawnej bryły kościoła z wykorzystaniem wnętrza jako głównej sali teatralnej, wymiany konstrukcji i poszycia dachu – z przywróceniem jego dawnego kształtu oraz z adaptacją poddaszy.


 
Poddasze klasztoru powizytkowskiego przed renowacją

Cele bezpośrednie projektu to: - przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych oraz zapewnienie trwałości obiektowi zabytkowemu położonemu w historycznej tkance miasta;
- powiększenie powierzchni kompleksu poklasztornego użytkowanej na cele kulturalne z 3330 m2 do 7770 m2, a więc o 133%;
- stworzenie warunków lokalowych dla  CK i MBP, kompensujących z nadwyżką utratę pomieszczeń zajmowanych przed 2004 rokiem, a tym samym otwierającym możliwość rozszerzenia ich działalności;
- zapewnienie nowoczesnych standardów użytkowych (m.in. sanitarnych, wentylacji, oświetlenia i nagłośnienia) dla wszelkich form działalności kulturalnej planowanej w centrum działań artystycznych;
- zapewnienie infrastruktury lokalowej o wysokich standardach przestrzennych, która ułatwi realizację międzynarodowych projektów artystycznych podejmowanych przez Centrum Kultury i znacząco zwiększy ofertę kulturalną Lublina;
- wykorzystanie walorów zabytkowych zespołu poklasztornego dla budowania marki centrum działań artystycznych oraz dla budowania i promowania ciągłości kultury.

 
Do budynku przylega kompleks starodrzewu będący pozostałością ogrodu przyklasztornego – jest to jeden z trzech kompleksów zieleni parkowej w centrum miasta, a w ramach projektu wykonano jego zagospodarowanie (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi), w tym:
- poprawę ekspozycji zabytkowej kapliczki na osi dawnego kościoła,
- zagospodarowanie placu przedwejściowego z przywróceniem dawnego poziomu terenu,
- pielęgnację drzew i uzupełnienie nasadzeń,
- rekompozycję dawnego ogrodu i wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeźb.


 
Korytarz klasztoru powizytkowskiego przed renowacją

Efekty realizacji projektu

Realizacja projektu pozwoli na  ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, którym jest zabytkowy kompleks poklasztorny położony w historycznym układzie i kontekście urbanistycznym. Jednocześnie możliwe stało się utrwalenie i rozszerzenie w tym kompleksie funkcji kulturalnych, dzięki którym uzyskał on trwałe znaczenie wśród tych aspektów Lublina, które decydują o jakości życia w mieście i o jego atrakcyjności turystycznej.

Projekt spowoduje zwiększenie powierzchni użytkowych odpowiednio:
- z 1639 do 5029 m.kw. dla potrzeb Centrum Kultury;
- z 260 do 564 m.kw. dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- z 0 do 662 m. kw. dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża",
- z 363 do 474 m. kw. dla organizacji samorządowych prowadzących działalność kulturalną,

W efekcie powierzchnia użytkowa obiektu wzrośnie z obecnych 3330 m2 do 7770 m2 dzięki udostępnieniu nieużywanej dotychczas części obiektu oraz dzięki adaptacji poddaszy, co stanowi jej powiększenie o 133%. Obiekt oddano do dyspozycji 3 miejskich instytucji kulturalnych: Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" które planują znaczące rozszerzenie swojej oferty i aktywizację działań.

Projekt pozwolił na przywrócenie pierwotnych proporcji bryły kościoła (zrekonstruowanej  zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) oraz proporcje dachu nad całym kompleksem. Dodatkowym walorem o znaczeniu ponadregionalnym jest oferta artystyczna Centrum Kultury i Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża". Centrum aktywności kulturalnej w klasztorze powizytkowskim będzie największym ośrodkiem kultury i jednocześnie miejscem edukacji artystycznej dla środowisk akademickich Lublina, a także dla innych środowisk "konsumentów " kultury.

                                                               


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Elżbietę Kołodziej - Wnuk, Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin oraz Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Z historii realizacji projektu


10 października 2009 roku w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował Minister Bogdan Zdrojewski, w imieniu Miasta Lublin umowę podpisała Elżbieta Kołodziej – Wnuk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Trwają prace renowacyjne.


Pokrycie dachowe - lipiec 2012. fot. UM Lublin


Wnętrze klasztoru - lipiec 2012. fot. UM Lublin
Efekty realizacji projektu - styczeń 2013 r.                   fot, UM Lublin

Efekty realizacji projektu - kwiecień 2013 r.                   fot, UM Lublin

Obiekt po zakończeniu robót budowlanych (lipiec 2014), fot. UM Lublin.
Wystawy i wydawnictwa:


Klasztor powizytkowski wśród kluczowych inwestycji Ratusza, wystawa fotograficzna
fot. UM Lublin

W dniach 20 września - 3 października 2010 roku na Placu Łokietka pod lubelskim Ratuszem można było obejrzeć wystawę poświęconą kluczowym inwestycjom obecnej kadencji Prezydenta Miasta Lublin.Wśród inwestycji znalazła się Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych.

 


W dniach od 18 stycznia do 10 lutego 2012 roku w Galerii lubelskiego Ratusza prezentowana była wystawa fotograficzna przedstawiająca wybrane lubelskie projekty inwestycyjne dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.
Na fotografiach powyżej projekt: "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie."

Wystawa została również przygotowana w wersji elektronicznej przez portal Gazeta.pl i dostępna jest pod adresem:

http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,11112873,Co_Lublin_zbudowal_i_zbuduje_za_kase_z_UE_ZOBACZ.html

Kolejna wystawa promująca efekty realizacji projektu miała miejsce w dniach od 20 grudnia 2012 do 11 stycznia 2013 w Galerii lubelskiego Ratusza. Uroczyste otwarcie wystawy: http://bip.lublin.eu/fundusze/index.php?t=200&id=180858


 

W dniu 19 lipca 2013 roku w korytarzach wyremontowanego obiektu stanęła wystawa dokumentująca etapy realizacji projektu oraz prezentująca efekt finalny.W dniach 27-09.2013-14.10.2013 w Galerii lubelskiego Ratusza miała miejsce wystawa prezentująca etapy realizacji projektu oraz efekty finalne w postaci oddanego do użytkowania Centrum Kultury budynku.


 

Renowacja zabytków w województwie lubelskim:

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121006/NEWS01/121009602

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lublin/oto-najcenniejsze-zabytki-ktore-uratowano,1,5269857,wiadomosc.html

http://kampaniapois.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/lubelskie.php#suwak

Dziennik Wschodni przygotował film z realizacji projektu. Od 30 sierpnia 2012 roku można go oglądać pod adresem: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N-jQRjtzsKw

Zdjęcia z realizacji projektu w styczniu 2013 na swej stronie zamieścił Dziennik Wschodni pod adresem: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=DW&Date=20130102&Category=GALERIA03&ArtNo=102009999&Ref=PH&Params=Itemnr=3

Kolejne informacje o projekcie:
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130117/LUBLIN/130119485

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lublin/lublin-klasztor-zamieniono-w-centrum-kultury,

Wydawnictwo  - "Lublin miastem inwestycji" (strona 26-27)

 

Uroczysta inauguracja Centrum Kultury w Lublinie

 

Zapraszamy na stronę internetową odnowionego Centrum Kultury w Lublinie


 

 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.