strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportWieści z ratusza

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Informujemy, iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego Prezydent Miasta Lublin przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy w drodze decyzji administracyjnej. Pracodawca może złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (okres liczony od daty zdania przez młodocianego stosownego egzaminu).

Do wniosku należy dołączyć kopie:

  1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Prezydenta Miasta Lublin o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z niepełnoletnim pracownikiem zamieszkałym na terenie Miasta Lublin.

Poniżej zamieszczamy druki: wniosku o dofinansowanie, powiadomienia prezydenta oraz podstawy prawnej dofinansowania.
KP/BP
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.