UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportWieści z ratusza

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Informujemy, iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego Prezydent Miasta Lublin przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy w drodze decyzji administracyjnej. Pracodawca może złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (okres liczony od daty zdania przez młodocianego stosownego egzaminu).

Do wniosku należy dołączyć kopie:

  1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Prezydenta Miasta Lublin o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z niepełnoletnim pracownikiem zamieszkałym na terenie Miasta Lublin.

Poniżej zamieszczamy druki: wniosku o dofinansowanie, powiadomienia prezydenta oraz podstawy prawnej dofinansowania.
KP/BP
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.