strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportWieści z ratusza

Przeciw przemocy w rodzinie
Dziś nastąpi zakończenie, rozpoczętej w ostatnią niedzielę, konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast. Konferencja zorganizowana została przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Tematem przewodnim spotkania, które 27 września w Hotelu Victoria otworzyli Elżbieta Kołodziej – Wnuk zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Krzysztof Brzózka dyrektor PARPA, była problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prelegenci przedstawili stan prac legislacyjnych nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, raport NIK o wynikach kontroli nt. pobierania i wykorzystania przez samorządy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono również panel dyskusyjny nt. najczęstszych problemów samorządów w działaniach na rzecz profilaktyki uzależnień oraz warsztaty poświęcone tworzeniu systemu współpracy instytucjonalnej w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Gmin Wiodących, pełnomocnicy zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele ośrodków leczenia uzależnień.
KP/BP
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.