UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportWieści z ratusza

Przeciw przemocy w rodzinie
Dziś nastąpi zakończenie, rozpoczętej w ostatnią niedzielę, konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast. Konferencja zorganizowana została przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Tematem przewodnim spotkania, które 27 września w Hotelu Victoria otworzyli Elżbieta Kołodziej – Wnuk zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Krzysztof Brzózka dyrektor PARPA, była problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prelegenci przedstawili stan prac legislacyjnych nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, raport NIK o wynikach kontroli nt. pobierania i wykorzystania przez samorządy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono również panel dyskusyjny nt. najczęstszych problemów samorządów w działaniach na rzecz profilaktyki uzależnień oraz warsztaty poświęcone tworzeniu systemu współpracy instytucjonalnej w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Gmin Wiodących, pełnomocnicy zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele ośrodków leczenia uzależnień.
KP/BP
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.