UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportWieści z ratusza

Zapisy dzieci do przedszkoli

Informacja dotycząca zapisów dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2010/2011

Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin informuje, iż w dniach 15 marca – 16 kwietnia br. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.
63 przedszkola prowadzone przez Miasto Lublin na rok szkolny 2010/2011 dysponują 8.066 miejscami. Ponadto 20 szkół podstawowych dysponuje 875 miejscami dla dzieci 5- i 6–letnich w 35 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Kryteria rekrutacji ustalone są w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r. Nr 26, poz. 232), cyt.:
„Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.”

Ponadto zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 19 marca 2009 r. Nr 56, poz. 458) od 1 września 2009 r. dzieci w wieku 5 lat mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Oznacza to, że władze gminy mają obowiązek zapewnienia bezpłatnej edukacji przedszkolnej wszystkim chętnym pięciolatkom. Od dnia 1 września 2011 r. prawo dzieci w wieku 5 lat do rocznego wychowania przedszkolnego zostanie przekształcone w obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Wszystkie pięciolatki będą musiały przez rok przygotowywać się do podjęcia nauki w trakcie edukacji przedszkolnej.

Aby zgłosić dziecko do przedszkola, należy w terminie rekrutacji do dnia 16 kwietnia br. dostarczyć do wybranego przedszkola uzupełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka. Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.przedszkola-zapisy.lublin.eu w terminie rekrutacji, od dnia 15 marca br. Wprowadzając dane do formularza zgłoszenia poprzez ww. stronę, rodzice uzyskują możliwość wyboru 5 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.

Weryfikacja zgłoszonych kart odbywać się będzie w każdym przedszkolu w następujący sposób:
1.jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola,
2.jeśli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola. W skład komisji wchodzą:
dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
przedstawiciele Rady Rodziców.

Powyższy tryb zapisu dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 dotyczy również rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.


Zastępca Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
/-/
Barbara Czołowska

KP/BP
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.