strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport2011

Sprawozdanie z konferencji w Regensburgu, 12-15.04.2011r.
29-04-2011


Sprawozdanie

z przebiegu konferencji finalnej europejskiego projektu HerO

(“Heritage as Opportunity - Dziedzictwo jako Szansa”) w ramach programu URBACT II

w dniach 12-15 kwietnia 2011 roku w Regensburgu1. Informacje ogólne.

Wyjazd na konferencję finalną związany był z zakończeniem prac uczestników projektu HerO, z europejskich miast historycznych: Liverpoolu, Grazu, Neapolu, Wilna, Poitiers, Valletty, Regensburga, Lublina, Sighisoary.

Osoby uczestniczące w wyjeździe ze strony Miasta Lublin to: Ewa Kipta, jako koordynator lubelskiej części projektu, Maciej Paschke (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków) Michał Trzewik (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków), Marek Stasiak (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków), a ponadto Marek Kowalski i Anna Krzyżanowska-Orlik jako przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz reprezentanci Lokalnej Grupy Wsparcia programu URBACT: Marcin Skrzypek (Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN) i Hubert Mącik (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków).

Właściwe obrady poprzedziło spotkanie Komitetu Sterującego projektu w dniu 12kwietnia 2011 r. Następnie w godzinach popołudniowych, gospodarze podczas obchodu historycznej części miasta wprowadzili uczestników konferencji w problematykę ochrony dziedzictwa
w Regensburgu. Gościom z miast (ok. 75 osób) uczestniczącym w programie gospodarze zaprezentowali dokonania miasta Regensburg w zakresie adaptacji i udostępniania terenów wykopalisk archeologicznych pod placem Neupfarrplatz oraz muzeum tabaki, urządzonym w pomieszczeniach dawnej kamienicy, adaptowanej dla potrzeb fabryki tabaki, gałęzi przemysłu tytoniowego charakterystycznego dla Bawarii w wiekach XVIII-XIX.2. Przebieg konferencji.

Obrady konferencja trwały dwa dni. Każdy dzień obrad składał się z trzech paneli. Otwarcie nastąpiło w dniu 13 kwietnia 2011r. podczas którego referat wprowadzający wygłosił Pan dr Władysław Piskorz Przewodniczący Unit Urban Development and Territorial Cohesion w Komisji Europejskiej. Tematem referatu była „Przyszłość polityki spójności i jej wymiaru urbanistycznego (miejskiego)”. Referat stał się podstawą panelu dyskusyjnego, którego uczestnikami byli: Gerhard Weber (burmistrz Regensburga), dr Władysław Piskorz, dr Christian Haslbeck (Bawarski Minister Spraw Ekonomicznych, Infrastruktury, Transportu i Technologii) oraz jako moderator dyskusji Brian Smith (Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Miast i Regionów). Druga część obrad odbywała się pod hasłem: Miasta historyczne odpowiadają na wyzwania XXI wieku. Przedmiotem obrad była prezentacja Lokalnych Planów Działania (LPD) przygotowanych przez miasta uczestniczące w programie URBACT HerO. LPD z poszczególnych miast były kolejno wręczane Panu dr Władysławi Piskorzowi z Komisji Europejskiej.

Lubelską prezentację przedstawili: p. Ewa Kipta oraz pp. Marek Kowalski i Marcin Skrzypek. Osią prezentacji miasta były starania zintegrowanie i uspołecznienie zarządzania rozwojem w obszarze zabytkowej części miasta, z podkreśleniem starań o tytuł ESK 2016. Podkreślno także postępy we współpracy między Instytucją Zarządzającą, a strukturami Urzędu Miasta, wynikające z udziału w projekcie HerO.

W trzeciej części konferencji przedstawiciele Regensburga zaprezentowali historyczne miasto ze szczególnym uwzględnieniem katedry pw. św. Piotra, obiektu wznoszonego od 4 ćw. XIII stulecia. Zakończenie budowy nastąpiło w 1827 r., a kontynuacja rozbudowy wież w drugiej połowie XIX wieku Jak wskazuje jednakże prezentacja prace restauratorskie przy katedrze trwają one nieprzerwanie również obecnie, z budżetem ok. 1 mln euro rocznie.

Drugi dzień obrad, 14. 04. 2011r., rozpoczęty został panelem dyskusyjnym pod roboczym tytułem „Intensyfikacja (dynamizacja) budowy miejskiej sieci kontaktów w europejskiej polityce regionalnej. Korzyści 'dwukierunkowego mostu' ” W panelu wzięli udział przedstawiciele miast biorących udział w programie HerO (w tym: Ewa Kipta i Marek Kowalski) oraz powiązanych z nimi władz zarządzających RPO, a także Komisji Europejskiej i Bawarskiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych, Infrastruktury, Transportu i Technologii. Panel dotyczyl zagadnień współpracy między miastami i Instytucjami Zarządającymi.

Pani europoseł, prof. dr Cristina Gutierrez-Cortines przedstawiła interesującą propozycję zmian w polityce miejskiej – zapowiadającą wzmocnienie jakościowych i kulturowych aspektów rozwoju, jako kluczowych dla jakości życia w miastach (w tym pomyślności obywateli) i dla równoważenia ich rozwoju.

Ponadto przedstawiono kwestię wzmacniania regionalnej konkurencyjności na przykładzie wybranych projektów, dofinansowywanych z RPO, realizowanych w Regensburgu,
ze szczególnym uwzględnieniem nowego Centrum Turystycznego dla obszaru wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Druga część obrad przebiegała pod hasłem „Zintegrowanych strategii zapewniających atrakcyjność i konkurencyjność historycznych krajobrazów miejskich w Europie”. W tej części zaprezentowany został przez Nilsa Schefflera, jako dorobek programu HerO, przewodnik: „Droga Sukcesu – Zintegrowane zarządzanie miastami historycznymi”, zawierający metodologię opracowywania zintegrowanego planu zarządzania dziedzictwem. Ponadto przedstawiciel lidera programu (Regensburga) dr Thomas Krammer omówił pokrótce działania podjęte przez partnerów projektów w trzyletnim okresie jego trwania. Mathias Ripp koordynator projektu zaprezentował propozycje dokumentu strategii i rekomendacje sieci programowej HerO programu URBACT II dla polityki miast w celu wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturalnego w ich rozwoju. Przedstawiciele miast (reprezentanci polityczni) podpisali wspólną deklarację – rekomendację, w celu jej stosowania.

Drugi dzień obrad zakończony został prezentacją doświadczeń i podejmowanych przez władze Regensburga działań ochronno-konserwatorsko-rewitalizacyjnych w obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa.

Ukoronowaniem Projektu HerO i jego trwałym rezultatem był opracowany pod redakcją Nilsa Schefflera i przy udziale wszystkich partnerów projektu “przewodnik” zintegrowanego zarządzania miastami historycznymi “The Road to Success”, którego wydanie zostało przekazane wszystkim uczestnikom konferencji.Panorama miasta z gotycką katedrą od północy zza Dunaju

 


Widok na zabudowę staromiejską od północy
-
średniowieczny most kamienny z bramą wjazdową, spichlerz solny,
w głębi katedra św. Pawła

 

Widok z wieży katedry na zabudowę średniowiecznego miasta  przy placu katedralnym

 

Panel dyskusyjny z udziałem Briana Smitha
prezesa
Europejskiego Stowarzyszenia Miast Historycznych i Regionów (z lewej)
i
Dr Władysława Piskorza Przewodniczącego Unit Urban Development
and
Territorial Cohesion w Komisji Europejskiej (pierwszy z prawej)

 

Obrady konferencji 

 

Lubelska delegacja w trakcie obrad konferencji

 

 


(opr. Marek Stasiak, Hubert Mącik, Ewa Kipta)


 

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.