UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportInformacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku

Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
04-01-2012

Od 1 stycznia 2012
roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Lublin prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

Prezydent Miasta Lublin od 1 stycznia 2012 r. nie jest już organem ewidencyjnym.
   
Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1 – można go pobrać na stronie internetowej: www.firma.gov.pl

I. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych, którzy chcą rozpocząć działalność dokonuje się poprzez następujące procedury:
 1. Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonać w dwojaki sposób:
  1. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP). System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
  2. wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym przez przedsiębiorcy urzędzie gminy: osobiście lub wysłany listem poleconym (wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez Notariusza).
II. W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy:
 1. Należy wypełnić wniosek CEIDG-1 komputerowo lub długopisem - pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.
 2. Wniosek może być wypełniony na stronie internetowej: www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do gminy.
 3. Przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca powinien posiadać dowód osobisty oraz decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP (pomyłka w numerze NIP, a zatem sprostowanie wpisu znacznie wydłuża pojawienie się wpisu na stronie CEIDG).
 4. Złożony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym pracownika gminy i wysłany do CEIDG.
 5. Przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.
 6. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 7. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.
 8. Dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis są weryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną - dlatego ważne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.
 9. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.
 10. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.
 11. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego.
III. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym wpisie.

Przyjęcia interesantów:
ul. Leszczyńskiego 20, pokój 607 (VI piętro)
godz.: poniedziałek - wtorek od 8.00 do 16.30
środa, czwartek, piątek od 8.00 do 15.00

Formularz aktywny wniosku do wypełnienia na komputerze jest na stronie internetowej: www.firma.gov.pl


Załączniki do pobrania:Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.