UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportForum Kobiet Lublina

Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon kierunkowy
Telefon
Fax kierunkowy
FAX
E-mail


Forum Kobiet Lublina jest organem doradczym, opiniotwórczym i pomocniczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach życia społeczno - gospodarczego oraz kulturalnego Miasta Lublin, powołanym zarządzeniem nr 40/4/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Członkami Forum Kobiet Lublina są osoby spośród kobiet nagrodzonych przez Prezydenta Medalem Prezydenta Miasta Lublin za szczególne zasługi w działalności społecznej, a także inne osoby zaproszone przez Prezydenta, które wyrażą swoją wolę udziału.


Do zadań Forum Kobiet Lublina należy:
1. promowanie aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
2. działania na rzecz wyrównywania szans kobiet oraz zwiększenia ich partycypacji społecznej;
3. inicjowanie przedsięwzięć dotyczących różnych sfer życia z udziałem i zaangażowaniem mieszkanek Lublina;
4. inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego;
5. kreowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej, kultury, edukacji, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości;
6. przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia kobiet;
7. współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;
8. opiniowanie i inicjowanie działań Miasta w zakresie ochrony interesów i praw kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia;
9. opiniowanie i wnioskowanie projektów aktów prawa miejscowego przedłożonych Forum przez Prezydenta;
10. organizowanie dyskusji środowiskowych, spotkań tematycznych w środowisku lokalnym;
11. przedstawianie Prezydentowi propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie krótko i długoterminowej na rzecz społeczności lokalnej.

ZESPOŁY ZADANIOWE FORUM KOBIET LUBLINA:

SPRAWY SPOŁECZNE
  1. Jadwiga Bielak
  2. Małgorzata Bielecka-Hołda
  3. Ewa Dados
  4. Anna Dąbrowska
  5. Barbara Drozdek
  6. Iwona Grudzień-Bielaszewska
  7. Alina Gucma
  8. Ewa Guziak
  9. Alicja Jankiewicz
  10. Genowefa Kulczycka
  11. Marta Kurowska
  12. Ewa Praszak
  13. Małgorzata Stanowska
  14. Maria Stępień
  15. dr Zofia Zaorska
  16. Anna Szmidt
KULTURA
  1. Małgorzata Bielecka-Hołda
  2. Ewa Dados
  3. Grażyna Jakimińska
  4. Renata Kiełbińska
  5. Teresa Księska-Falger
  6. Marta Kurowska
  7. Anna Nawrot
  8. prof. Iwona Sawulska
  9. Aleksandra Szulc-Choma
  10. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
  11. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
  12. Ewa Hadrian
  13. Katarzyna Michalak
  14. Bogumiła Nowicka
ZDROWIE
  1. Ewa Dados
  2. Maria Drygała
  3. prof. Wanda Furmaga-Jabłońsk
  4. dr Maria Kalasiewicz
  5. prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
  6. prof. dr hab. Elżbieta Starosławska
EDUKACJA, NAUKA I WYCHOWANIE
  1. dr Anna Belcarz
  2. prof. Wanda Furmaga-Jabłońska
  3. prof. Grażyna Ginalska
  4. Grażyna Jakimińska
  5. Halina Kobylarz
  6. prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
  7. prof. Iwona Sawulska
  8. Ilona Skibińska-Fabrowska
  9. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
  10. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
  11. Katarzyna Michalak
  12. Bogumiła Nowicka
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE
  1. dr Anna Belcarz
  2. prof. Grażyna Ginalska
  3. Iwona Grudzień-Bielaszewska
  4. Ilona Skibińska-Fabrowska
  5. Maria Stępień
  6. Marta Wcisło
  7. Halina Chrzanowska
PROMOCJA
  1. Anna Dąbrowska
  2. Agata Koss-Dybała
  3. Małgorzata Stanowska
  4. Aleksandra Szulc-Choma
  5. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
  6. Ewa Hadrian


Przewodnicząca Forum Kobiet Lublina – p. Monika Lipińska, Z-ca Prezydenta Miasta Lublin

Kontakt:

Małgorzata Toczko
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
nr tel.: 81 466 20 63
e-mail: malgorzata.toczko@lublin.eu
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.