strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportZespół Interdyscyplinarny w Lublinie

MiejscowośćLublin
Kod pocztowy20-089
UlicaProbostwo
Nr budynku6a
Nr lokalu
Telefon kierunkowy081
Telefon466 3410
Fax kierunkowy
FAX
E-mailkraczynska@lublin.eu

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie. Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach.
Co więcej, Zespół podejmuje działania i inicjuje interwencje w środowiskach zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.
Jego zadaniem jest również rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalowym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zespół interdyscyplinarny tworzy Prezydent Miasta, powołując przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, jak również osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata.

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:  

1. Ewa Bab - inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin;

2. Agnieszka Bujko - Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej;

3. Michał Czerwonka - Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE;

4. Maria Dura - Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej;

5. Paweł Fijałkowski - Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie – Zastępca Przewodniczącego;

6. Henryk Gabis - Kurator Zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód;

7. Dorota Kawa - Prokurator Rejonowy w Lublinie;
8. Sylwia Kuc - Strażnik Straży Miejskiej w Lublinie;
9. Teodozja Lenartowicz - Przedstawicielka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

10. Irmina Łakota - Asystent zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;
11. Iwona Malik- Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie;
12. Dorota Pawłowska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie;

13. Katarzyna Raczyńska - Kierownik Referatu ds. rozwiązywania problemów uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin –
- Przewodnicząca Zespołu;

14. Agnieszka Rojowska - Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Lublin - Zachód z siedzibą w Lublinie;

15. Bogusława Urbaniuk - Przedstawicielka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
16. Agnieszka Zielińska - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – Sekretarz Zespołu;W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przewidziała powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych. Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie został utworzony na podstawie Zarządzenia nr 1303/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2011 r.

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:
Przewodnicząca Zespołu - Katarzyna Raczyńska tel. 81 466 3410
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Fijałkowski tel. 81 532 1382
Sekretarz - Agnieszka Zielińska tel. 81 466 5545

Siedziba Zespołu - Centrum Interwencji Kryzysowej MOPR w Lublinie
ul. Probostwo 6a, 20-089 LublinDesigned by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.