strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
MZON-001
Karta informacyjna

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności


Wymagane wnioski


- MZON-001-01 - wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia),
- MZON-001-02 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu.


Lista wniosków


MZON-001-01  
MZON-001-02  


Wymagane załączniki


- posiadana przez wnioskodawcę dokumentacja medyczna,
- kserokopia posiadanych orzeczeń innych organów (Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, lekarza orzecznika ZUS, Powiatowego (Miejskiego, Wojewódzkiego) Zespołu do Spraw Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności, ponadto orzeczenia KRUS, MON i MSWiA itp.).


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście lub osoba upoważniona:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
20-143 Lublin
ul. Magnoliowa 2, pokój nr 1
tel. 81 466 3460.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek od 9.00 do 17.00,
- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
20-143 Lublin
ul. Magnoliowa 2.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- po posiedzeniu składu orzekającego osobiście:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
20-143 Lublin
ul. Magnoliowa 2, pokoje nr 4, 7
tel. 81 466 3460.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek od 9.00 do 17.00,
- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- po posiedzeniu składu orzekającego za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


W ciągu miesiąca licząc od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy


Do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
20-143 Lublin
ul. Magnoliowa 2, pokój nr 1.


Informacje dodatkowe


Wnioski przyjmowane są zgodnie z właściwością miejscową ustaloną w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Orzeczenie (decyzję administracyjną) wydaje się w oparciu o oceny członków składów orzekających (lekarzy i specjalistów) w oparciu o dokumentację medyczną, badania i wywiady przeprowadzone z osobą zainteresowaną na uprzednio wyznaczonym posiedzeniu.

Wniosek dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły 16 lat - dla dzieci do 16 roku życia wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Art. 3, 4, 6 ust. 1, 6a ust. 3 i 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


16-11-2012


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.