strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-016
Karta informacyjna

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej wydany zakaz na okres nieprzekraczający roku


Wymagane wnioski


Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia wypełnia się w urzędzie.


Lista wnioskówWymagane załączniki


- orzeczenie lekarskie z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz
- orzeczenie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się osobiście:
Wydział Komunikacji
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 116 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3224
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Dokumenty odbiera się osobiście:
Wydział Komunikacji
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 116 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3224
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni.


Tryb odwoławczy


Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Wydziału Komunikacji).


Informacje dodatkowe


Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie do kierowania tramwajem na badania lekarskie i psychologiczne po otrzymaniu odpisu wyroku przesłanego przez sąd.

O zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia można się ubiegać po upływie czasu, na który prawo jazdy lub pozwolenie zostało zatrzymane i po dostarczeniu badań lekarskich z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i psychologicznych w zakresie psychologii transportu.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 155),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).


Data zatwierdzenia


08-03-2013


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.