UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-016
Karta informacyjna

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej wydany zakaz na okres nieprzekraczający roku


Wymagane wnioski


Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia wypełnia się w urzędzie.


Lista wnioskówWymagane załączniki


- orzeczenie lekarskie z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz
- orzeczenie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się osobiście:
Wydział Komunikacji
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 116 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3224
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Dokumenty odbiera się osobiście:
Wydział Komunikacji
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 116 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3224
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni.


Tryb odwoławczy


Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Wydziału Komunikacji).


Informacje dodatkowe


Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie do kierowania tramwajem na badania lekarskie i psychologiczne po otrzymaniu odpisu wyroku przesłanego przez sąd.

O zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia można się ubiegać po upływie czasu, na który prawo jazdy lub pozwolenie zostało zatrzymane i po dostarczeniu badań lekarskich z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i psychologicznych w zakresie psychologii transportu.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 155),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).


Data zatwierdzenia


08-03-2013


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.