strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-046
Karta informacyjna

Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez uprawnione organy


Wymagane wnioski


KM-046-01 - wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.


Lista wniosków


KM-046-01  


Wymagane załączniki


- oryginał dokumentów potwierdzających ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (badanie dodatkowe wykonane na stacji kontroli pojazdów),
- dowód tożsamości właściciela,
- pokwitowanie zatrzymania dokumentu,
- ważna polisa ubezpieczeniowa OC.


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
- odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm).


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście właściciel lub osoba upoważniona:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 305 (III piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3244
tel. 81 466 3247.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30,

- za pośrednictwem poczty:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20
20-069 Lublin.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście właściciel lub osoba upoważniona:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 305 (III piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3244
tel. 81 466 3247.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30,

- za pośrednictwem poczty.


Termin złożenia


Niezwłocznie


Termin załatwienia sprawy


W dniu złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
81 466 3215,
81 466 3244,
81 466 3247.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1522).


Data zatwierdzenia


03-02-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.