UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportNumery kont bankowych UM

Numery kont bankowych UM
17-10-2014
Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin
w Banku PEKAO S.A. V O/Lublin:


Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin w Banku Polska Kasa Opieki S.A. oddział Lublin dla osób wpłacających za granicą:

PKOPPLPW PL pełny właściwy dla wpłaty numer rachunku bankowego


Tytuł:
 • wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje,
 • opłaty  za:
  • wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, zezwoleń czasowych i innych,
  • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego,
  • wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  • wydanie  licencji  na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  • wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne,
  • egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  • wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
  • wydanie dziennika budowy i specyfikacji przetargowej,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
Nr rachunku: 62 1240 1503 1111 0010 0125 3660


Tytuł:
 • opłaty  za:
  • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru  PESEL,
  • wydanie karty parkingowej.
Nr rachunku: 56 1240 1503 1111 0010 1647 7433


Tytuł: 
 • opłaty wynikające z dokumentów wystawionych do dnia 30-06-2011 r.:
  • zajęcie pasa drogowego,
  • parkowanie pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
  • opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu bez wniesienia opłat. 
Nr rachunku: 91 1240 1503 1111 0010 0125 3817


Tytuł:
 • wieczyste użytkowanie,                 
 • sprzedaż mieszkań komunalnych,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • odpłatne  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • dzierżawa gruntów,
 • odpłatne korzystanie z mienia (najem, dzierżawa),                   
 • sprzedaż działek, 
 • sprzedaż składników majątkowych
 • zwrot zwaloryzowanych odszkodowań,
 • wydanie kart wędkarskich.
Nr rachunku : 92 1240 1503 1111 0010 0125 4090


Tytuł:
 • dochody Skarbu Państwa z tytułu:
  • wieczystego użytkowania,
  • trwałego zarządu,                
  • sprzedaży  lokali,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy mienia               
Nr rachunku: 70 1240 1503 1111 0010 0125 4292


Tytuł:
Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego  od środków transportowych osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w decyzji wymiarowej, a w przypadku podatków deklarowanych w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika.
W pozostałych przypadkach wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na rachunek:
53 1240 1503 1111 0010 0125 3628

Uiszczając podatek przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę podatku oraz okres (rok i rata).

Wpłat z tytułu ww. podatków można dokonać kartą płatniczą w punktach kasowych znajdujących się w Biurze Obsługi Mieszkańców przy:
 • ul. Wieniawskiej 14
 • ul. Filaretów 44
 • ul. Kleeberga 12a
 • ul. Szaserów 13-15

Tytuł: opłata skarbowa, w tym za pełnomocnictwo
Nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Tytuł: wpłaty uzyskane z egzekucji
Nr rachunku: 78 1240 1503 1111 0010 2198 7413

Tytuł: darowizny
Nr rachunku: 42 1240 1503 1111 0010 1309 1997

Tytuł: wadia
Nr rachunku: 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875

Tytuł: zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nr rachunku: 46 1240 1503 1111 0010 0125 4045

Tytuł: sprzedaż kopii map, wypisów i wyrysów z ewidencji nieruchomości
Nr rachunku: 18 1240 1503 1111 0010 0125 4452

Tytuł: wydanie zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych
Nr rachunku: 97 1240 1503 1111 0010 1585 3470


Tytuł: 
 • subwencje, dotacje,
 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek  od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej),
 • dochody budżetu miasta oraz Skarbu Państwa realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin.
Nr rachunku budżetu miasta: 50 1240 1503 1111 0010 0125 3585

Tytuł:
Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji. W pozostałych przypadkach wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek:
35 1240 1503 1111 0010 5007 4634

Uiszczając opłatę przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).
Wpłat z tytułu ww. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w punktach kasowych znajdujących się w Biurze Obsługi Mieszkańców przy: ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15 oraz we wszystkich oddziałach Banku PEKAO SA na terenie Lublina bez dodatkowych opłat.
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.