strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości
BK-001
Karta informacyjna

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w opłatach niepodatkowych (w szczególności za wieczyste użytkowanie gruntu, najem, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)


Wymagane wnioski


BK-001-01 - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w opłatach niepodatkowych.


Lista wniosków


BK-001-01 


Wymagane załączniki


- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia, jeżeli zaświadczenie nie będzie odbierane przez wnioskodawcę.


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście:
sekretariat Wydziału Budżetu i Księgowości
ul. Wieniawska 14, pokój 314 (III piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1300
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin
tel. 81 466 1002
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
tel. 81 466 1010
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Kleeberga 12a
20-243 Lublin
tel. 81 466 1070
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szaserów 13-15
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 1050
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1081
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1083
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1084
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

2. Za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
budzet@lublin.eu


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


1. Osobiście lub przez pełnomocnika:
Wydział Budżetu i Księgowości
ul. Wieniawska 14, pokój nr 413 (IV piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1341
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

2. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


7 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy


Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wydziału Budżetu i Księgowości (ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Informacje dodatkowe


Brak


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


18-10-2013


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.