strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Urząd Stanu Cywilnego
USC-001
Karta informacyjna

Odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu


Wymagane wnioski


USC-001-01 - wniosek o wydanie odpisu aktu.


Lista wniosków


USC-001-01  


Wymagane załączniki


Dokumenty (kopie) wykazujące interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu, jeżeli uprawnienie do pobrania odpisu nie wynika z pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której dotyczy akt stanu cywilnego (patrz: informacje dodatkowe).


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty,
- dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu (w przypadku braku pokrewieństwa wnioskodawcy w stopniu uprawniającym do pobrania odpisu).


Sposób i miejsce składania dokumentów


- odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Archiwum aktów stanu cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1511
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- odpis aktu zgonu - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. rejestracji zgonów
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1530
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 17.00,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20
20-069 Lublin


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa wynosi:
- odpis skrócony - 22 zł,
- odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł,
- odpis zupełny - 33 zł,
- odpis zupełny aktu z księgi wyznaniowej po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego - 39 zł.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

lub u pracownika USC, w miejscu złożenia wniosku.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Archiwum aktów stanu cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1511
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- odpis aktu zgonu - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. rejestracji zgonów
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1530
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 17.00,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty:
list polecony na adres wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


- osobiście - do 10 dni roboczych,
- pocztą - do 10 dni roboczych + czas przesyłki.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art.art. 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


12-03-2015


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.