UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Urząd Stanu Cywilnego
USC-001
Karta informacyjna

Odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu


Wymagane wnioski


USC-001-01 - wniosek o wydanie odpisu aktu.


Lista wniosków


USC-001-01  


Wymagane załączniki


Dokumenty (kopie) wykazujące interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu, jeżeli uprawnienie do pobrania odpisu nie wynika z pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której dotyczy akt stanu cywilnego (patrz: informacje dodatkowe).


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty,
- dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu (w przypadku braku pokrewieństwa wnioskodawcy w stopniu uprawniającym do pobrania odpisu).


Sposób i miejsce składania dokumentów


- odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Archiwum aktów stanu cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1511
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- odpis aktu zgonu - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. rejestracji zgonów
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1530
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 17.00,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20
20-069 Lublin


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa wynosi:
- odpis skrócony - 22 zł,
- odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł,
- odpis zupełny - 33 zł,
- odpis zupełny aktu z księgi wyznaniowej po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego - 39 zł.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

lub u pracownika USC, w miejscu złożenia wniosku.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Archiwum aktów stanu cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1511
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- odpis aktu zgonu - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. rejestracji zgonów
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1530
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 17.00,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty:
list polecony na adres wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


- osobiście - do 10 dni roboczych,
- pocztą - do 10 dni roboczych + czas przesyłki.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art.art. 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


12-03-2015


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.