UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-030
Karta informacyjna

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tut. Urzędzie


Wymagane wnioski


- KM-030-01 - wniosek o rejestrację pojazdu,
- KM-030-02 - pełnomocnictwo.


Lista wniosków


KM-030-01  
KM-030-02  


Wymagane załączniki


- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- dowód tożsamości właściciela lub właścicieli pojazdu,
- tablice rejestracyjne.


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
- odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm).


Sposób i miejsce składania dokumentów


Wydział Komunikacji
20-069 Lublin
- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 110 (I piętro)
tel. 81 466 3245
tel. 81 466 3246

- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 120 (I piętro)
tel. 81 466 3243

- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 108 (I piętro)
tel. 81 466 3253
tel. 81 466 3254

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Przed wizytą na stanowisku należy zgłosić się do pokoju nr 117 (I piętro) celem weryfikacji dokumentów i wyznaczenia stanowiska załatwiającego sprawę.


Wymagane opłaty


Rejestracja pojazdu poprzednio zarejestrowanego w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Lublin wynosi:
- posiadającego białe tablice - 81 zł (80 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej),
- posiadającego czarne tablice - 180,50 zł (178,50 zł + 2 zł opłaty ewidencyjnej),
- naczepy, przyczepy, motocykla - 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej),
- motoroweru - 111,50 zł (110 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej).

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Osobiście właściciel lub osoba upoważniona:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 305 (III piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3244
tel. 81 466 3247
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

UWAGA!
Pod linkiem: https://www.pojazd.pwpw.pl możesz sprawdzić czy Twój dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.


Termin złożenia


Niezwłocznie w ciągu 30 dni.


Termin załatwienia sprawy


W dniu złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy kierować na adres Wydziału Komunikacji.


Informacje dodatkowe


Rejestracji pojazdu może dokonać:

- osoba fizyczna - dowód osobisty z numerem PESEL lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - dowód osobisty z numerem PESEL oraz kopia aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; należy przedłożyć dowody osobiste współwłaścicieli figurujących w dowodzie własności oraz zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

- osoba prawna - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie z numerem REGON.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest więcej niż jedna osoba, wymagane jest upoważnienie lub pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana, przed ponownym zarejestrowaniem dołącza się zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu dopuszczające pojazd do ruchu.

Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa sprzedaży,
- umowa zamiany,
- umowa darowizny,
- umowa o dożywocie,
- faktura VAT,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
81 466 3215,
81 466 3243,
81 466 3245,
81 466 3246,
81 466 3253,
81 466 3254.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1522).


Data zatwierdzenia


24-02-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.