strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-030
Karta informacyjna

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tut. Urzędzie


Wymagane wnioski


- KM-030-01 - wniosek o rejestrację pojazdu,
- KM-030-02 - pełnomocnictwo.


Lista wniosków


KM-030-01  
KM-030-02  


Wymagane załączniki


- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- dowód tożsamości właściciela lub właścicieli pojazdu,
- tablice rejestracyjne.


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
- odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm).


Sposób i miejsce składania dokumentów


Wydział Komunikacji
20-069 Lublin
- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 110 (I piętro)
tel. 81 466 3245
tel. 81 466 3246

- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 120 (I piętro)
tel. 81 466 3243

- ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 108 (I piętro)
tel. 81 466 3253
tel. 81 466 3254

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Przed wizytą na stanowisku należy zgłosić się do pokoju nr 117 (I piętro) celem weryfikacji dokumentów i wyznaczenia stanowiska załatwiającego sprawę.


Wymagane opłaty


Rejestracja pojazdu poprzednio zarejestrowanego w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Lublin wynosi:
- posiadającego białe tablice - 81 zł (80 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej),
- posiadającego czarne tablice - 180,50 zł (178,50 zł + 2 zł opłaty ewidencyjnej),
- naczepy, przyczepy, motocykla - 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej),
- motoroweru - 111,50 zł (110 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej).

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Osobiście właściciel lub osoba upoważniona:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 305 (III piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3244
tel. 81 466 3247
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

UWAGA!
Pod linkiem: https://www.pojazd.pwpw.pl możesz sprawdzić czy Twój dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.


Termin złożenia


Niezwłocznie w ciągu 30 dni.


Termin załatwienia sprawy


W dniu złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy kierować na adres Wydziału Komunikacji.


Informacje dodatkowe


Rejestracji pojazdu może dokonać:

- osoba fizyczna - dowód osobisty z numerem PESEL lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - dowód osobisty z numerem PESEL oraz kopia aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; należy przedłożyć dowody osobiste współwłaścicieli figurujących w dowodzie własności oraz zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

- osoba prawna - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie z numerem REGON.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest więcej niż jedna osoba, wymagane jest upoważnienie lub pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana, przed ponownym zarejestrowaniem dołącza się zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu dopuszczające pojazd do ruchu.

Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa sprzedaży,
- umowa zamiany,
- umowa darowizny,
- umowa o dożywocie,
- faktura VAT,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
81 466 3215,
81 466 3243,
81 466 3245,
81 466 3246,
81 466 3253,
81 466 3254.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1522).


Data zatwierdzenia


24-02-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.