strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport Wydział Architektury i Budownictwa

Kierownik komórki organizacyjnej: Hagemejer Mirosław - Główny Architekt Miasta
Symbol: AB
Adres: 20-071 Lublin
  Wieniawska 14/906
Telefon: 81 466 2200
FAX: 81 466 2201
WWW:
E-mail: architektura@lublin.eu
Zarządzenie:

 

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Zakres działania

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. kształtowania ładu przestrzennego dla terenów nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie:
  1. wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
 2. kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z Prawa budowlanego i innych ustaw, w szczególności:
  1. uprawniania inwestorów do wykonywania robót budowlanych na podstawie  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  2. wydawania decyzji o rozbiórce obiektów,
  3. wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
  4. wydawania zaświadczeń,
  5. prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji środków  niepieniężnych;
 3. wnioskowania i przygotowywania poleceń Prezydenta dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych.

 

 
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.