strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport Wydział Geodezji

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Andrzej Jedziniak
Symbol: GD
Adres: 20-071 Lublin
  Wieniawska 14/518
Telefon: 81 466 2100
FAX: 81 466 2101
WWW:
E-mail: geodezja@lublin.eu
Zarządzenie:

 

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Geodezji ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Zakres działania

Wydział Geodezji realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. regulowania stanów prawnych nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa, komunalizacji i powiatyzacji mienia Skarbu Państwa, rozgraniczania nieruchomości, podziału nieruchomości, wykonywania prawa pierwokupu gminy, składania wniosków wieczystoksięgowych dotyczących nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa;
 2. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map i udostępniania danych geodezyjnych osobom fizycznym i wykonawstwu geodezyjnemu, nadzoru nad opracowaniami geodezyjnymi oraz koordynacji dokumentacji projektowej;
 3. prowadzenia spraw związanych z regulacją stosunków własnościowych między Państwem a podmiotami wyznaniowymi;
 4. prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i ulic w zakresie nazewnictwa i numeracji porządkowej nieruchomości oraz wydawania zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości oraz o zmianie dotychczasowej numeracji;
 5. powszechnej taksacji nieruchomości;
 6. opłat adiacenckich z tytułu scaleń i podziału, podziału nieruchomości i infrastruktury;
 7. scaleń i podziałów gruntów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne nabywania, zamiany, wywłaszczania i ograniczania praw rzeczowych dotyczących gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje publiczne i ustalania odszkodowania oraz wnioskowania przebudowy urządzeń podziemnych ograniczających możliwość zabudowy na terenach objętych parcelacją gruntów;
 8. nabywania i zamiany nieruchomości gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji publicznych;
 9. ewidencji gospodarstw rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, łowiectwa i wędkarstwa, ochrony gruntów i terenów leśnych, ogrodów działkowych oraz aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 10. przestrzegania standardów przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych geodezyjnych;
 11. zapewnienia bezpieczeństwa i archiwizacji danych geodezyjnych.

 

 
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.