UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport Wydział Geodezji

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Andrzej Jedziniak
Symbol: GD
Adres: 20-071 Lublin
  Wieniawska 14/518
Telefon: 81 466 2100
FAX: 81 466 2101
WWW:
E-mail: geodezja@lublin.eu
Zarządzenie:

 

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Geodezji ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Zakres działania

Wydział Geodezji realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. regulowania stanów prawnych nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa, komunalizacji i powiatyzacji mienia Skarbu Państwa, rozgraniczania nieruchomości, podziału nieruchomości, wykonywania prawa pierwokupu gminy, składania wniosków wieczystoksięgowych dotyczących nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa;
 2. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map i udostępniania danych geodezyjnych osobom fizycznym i wykonawstwu geodezyjnemu, nadzoru nad opracowaniami geodezyjnymi oraz koordynacji dokumentacji projektowej;
 3. prowadzenia spraw związanych z regulacją stosunków własnościowych między Państwem a podmiotami wyznaniowymi;
 4. prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i ulic w zakresie nazewnictwa i numeracji porządkowej nieruchomości oraz wydawania zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości oraz o zmianie dotychczasowej numeracji;
 5. powszechnej taksacji nieruchomości;
 6. opłat adiacenckich z tytułu scaleń i podziału, podziału nieruchomości i infrastruktury;
 7. scaleń i podziałów gruntów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne nabywania, zamiany, wywłaszczania i ograniczania praw rzeczowych dotyczących gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje publiczne i ustalania odszkodowania oraz wnioskowania przebudowy urządzeń podziemnych ograniczających możliwość zabudowy na terenach objętych parcelacją gruntów;
 8. nabywania i zamiany nieruchomości gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji publicznych;
 9. ewidencji gospodarstw rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, łowiectwa i wędkarstwa, ochrony gruntów i terenów leśnych, ogrodów działkowych oraz aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 10. przestrzegania standardów przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych geodezyjnych;
 11. zapewnienia bezpieczeństwa i archiwizacji danych geodezyjnych.

 

 
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.