strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Jerzy Kuś
Symbol: ZSS
Adres: 20-069 Lublin
  Leszczyńskiego 20/504
Telefon: 81 466 3400
FAX: 81 466 3401
WWW:
E-mail: zdrowie@lublin.eu
Zarządzenie:

 

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Zakres działania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. inicjowania i koordynacji spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia;
 2. prowadzenia spraw związanych z realizacją programów i świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawieranych przez Miasto Lublin;
 3. realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;
 4. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 5. obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 6. wnioskowania w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji podległych Miastu Lublin jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia oraz jednostek pomocy społecznej;
 7. wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
 8. wydawania decyzji w sprawach przekazywania zwłok do celów naukowych;
 9. koordynowania działań w zakresie polityki prorodzinnej i społecznej.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych sprawuje nadzór, w zakresie powierzonym przez Prezydenta, nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe Miastu Lublin jednostki organizacyjne, w zakresie niezastrzeżonym przepisami prawa do kompetencji Rady i innych organów administracji publicznej:
 1. Miejskim Zespołem Żłobków;
 2. Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
 3. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie;
 4. Miejskim Urzędem Pracy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych sprawuje nadzór wynikający z odrębnych przepisów w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

 
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.