UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Jerzy Kuś
Symbol: ZSS
Adres: 20-069 Lublin
  Leszczyńskiego 20/504
Telefon: 81 466 3400
FAX: 81 466 3401
WWW:
E-mail: zdrowie@lublin.eu
Zarządzenie:

 

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Zakres działania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. inicjowania i koordynacji spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia;
 2. prowadzenia spraw związanych z realizacją programów i świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawieranych przez Miasto Lublin;
 3. realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;
 4. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 5. obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 6. wnioskowania w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji podległych Miastu Lublin jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia oraz jednostek pomocy społecznej;
 7. wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
 8. wydawania decyzji w sprawach przekazywania zwłok do celów naukowych;
 9. koordynowania działań w zakresie polityki prorodzinnej i społecznej.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych sprawuje nadzór, w zakresie powierzonym przez Prezydenta, nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe Miastu Lublin jednostki organizacyjne, w zakresie niezastrzeżonym przepisami prawa do kompetencji Rady i innych organów administracji publicznej:
 1. Miejskim Zespołem Żłobków;
 2. Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
 3. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie;
 4. Miejskim Urzędem Pracy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych sprawuje nadzór wynikający z odrębnych przepisów w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

 
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.