strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-053
Karta informacyjna

Wymiana prawa jazdy kierowców wykonujących przewóz drogowy


Wymagane wnioski


KM-053-01 - wniosek.

Uwaga! Wniosek należy wydrukować obustronnie na dobrej jakości, grubym papierze formatu A4. W przypadku niemożności wydruku wniosek należy pobrać w Urzędzie.


Lista wniosków


KM-053-01 


Wymagane załączniki


Osoba ubiegająca się o wpis w prawie jazdy potwierdzający posiadanie świadectwa kwalifikacji oprócz ww. wniosku składa następujące załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia i opłaty ewidencyjnej,
- kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu),
- kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie Kodeksu Pracy),
- kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym),
- wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
- oświadczenie o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E (dotyczy możliwości ukończenia szkolenia okresowego z jednego bloku programowego),
- kserokopię posiadanego prawa jazdy.


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości,
- prawo jazdy.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się osobiście:
Wydział Komunikacji
20-069 Lublin
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
tel. 81 466 3225.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Biuro Obsługi Mieszkańców
20-609 Lublin
ul. Filaretów 44, pokój nr 103 (parter)
tel. 81 466 1066.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
20-243 Lublin
ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 5
tel. 81 466 1076.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
20-553 Lublin
ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 1
tel. 81 466 1044.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.


Wymagane opłaty


Łączna opłata - 100,50 zł:
- opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł,
- opłata ewidencyjna - 50 gr.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Osobiście:
Wydział Komunikacji
20-069 Lublin
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
tel. 81 466 3225.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, a każde następne badania w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego - jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1265),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).


Data zatwierdzenia


08-02-2013


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.